Laatste Nieuws

Euregio Vrijheidswandeling 2023 gaat door.

Het wordt dit jaar een reguliere wandeltocht met startbureau, uitgezette/ gepijlde routes, rustposten en uitgave van medaille.

Ook dit jaar blijven we vertrouwen houden in de toekomst en gaan we er vanuit dat op 17 september 2023 de vertrouwde Euregio Vrijheidswandeling met de afstanden 5, 10,15, 20, 25 en 30 kilometer vanuit verschillende startbureaus wel weer door gaat.

De Euregio Vrijheidswandeling is in 2012 aangesloten bij de Nederlandse Federatie voor Volkssport. Naast de kilometerwandelboekjes kunnen ook IVV kaarten, na het volbrengen van de tocht, gestempeld worden. De Stichting Wandelen in Vrijheid wil door de organisatie van deze wandeling de nadruk leggen op het beleven van vrijheid, democratie en mensenrechten en een bijdrage leveren aan de positieve betrekkingen tussen Nederland en Duitsland. De bevordering van sociale contacten tussen Nederlanders en Duitsers heeft ook de Euregio Rijn-Waal al vanaf het begin als één van haar kerntaken gezien.

Het bestuur van de Stichting Wandelen in Vrijheid is er dan ook trots op dat in dat kader de Euregio Rijn-Waal, de afgelopen jaren en hopelijk ook de komende jaren, onze activiteit ondersteunt. Zij doen dit door middel van een bijdrage in de kosten van de organisatie maar ook in de contacten met de Duitse/ duitstalige organisaties en gemeenten.
Daarbij maken we dit jaar ook onderdeel uit van het Regioprogramma Vrijheid Regio Nijmegen.


Vrijwillig(st)ers gevraagd:
Wij willen ons team voor de organisatie van onze Euregio Vrijheidswandeling graag versterken met enkele mensen. Dat kan zijn bijv. voor het plannen van de benodigde taken, het regelen van de benodigde vergunningen, coördinatie EHBO, onderhouden netwerk, kwaliteitsbewaking van de verschillende parkoersen, regionaal overleg etc. Deze taken hoeven echt niet door één persoon gedaan te worden, maar het zou wel fijn zijn als we hier ondersteuning van nieuwe mensen zouden krijgen. Buiten de wandeldag zelf betreft het  ongeveer 4 maal per jaar een gezamenlijk overleg met de andere bestuursleden.
Dit kan als een enkele deeltaak of een combinatie daarvan als algemene vrijwilliger(ster) of als bestuurslid. Heb je interesse, neem eens contact op met onze voorzitter; Mariet Wouters, Tel: 06-1516 8899
 
Alle vrijwilligers doen hun best om u allen een fijne wandeldag te bezorgen.
Of u allen dat ook zo ervaart willen wij graag van u vernemen via ons mailadres.
Heeft u tips of tops over de route, de beschrijving, bepijling of andere zaken die met de organisatie van deze wandeling van doen hebben, meldt het ons en met uw toestemming plaatsen wij het op deze website, eventueel aangevuld met ons weerwoord. Op deze wijze willen wij blijven streven naar een optimale kwaliteit van onze wandeling.
Wilt u als groep inschrijven voor de komende wandeling dan is dat mogelijk. Wij verzoeken u ons dat te laten weten via ons e-mail adres:
Contact: info@wandeleninvrijheid.nl, wij sturen u dan een lijst voor groepsinschrijving.